Velkommen i YFUs fællesskab - medlem

Velkommen i YFUs fællesskab

Kære forældre til kommende udvekslingsstudenter,

YFU Danmark er en forening, hvor vi hjælper hinanden med at få store, spændende og
udviklende udvekslingsoplevelser. Det gør vi først og fremmest for de unge menneskers
og værtsfamiliernes skyld, men vi gør det også, fordi vi tror på, at det gør både Danmark
og verden til et bedre sted, hvis unge mennesker og familier får styrkede interkulturelle
kompetencer og en større forståelse for fremmede kulturer. Sidst men ikke mindst gør vi
det for vores egen skyld, fordi det er spændende, udviklende, hyggeligt og ofte rørende
at kunne give et bidrag til de store udfordringer og oplevelser.

Det er ikke et krav, at man engagerer sig frivilligt, når man sender sit barn afsted med
YFU Danmark, men vi opfordrer alligevel kraftigt til, at I gør det. Det gør vi fordi, det er
en rigtigt god måde som forældre at komme tættere på sit barns udvekslingsoplevelse
og at forstå den udvikling ens barn gennemgår. YFU fungerer i kraft af medlemmernes
engagement og vi glæder os til at byde jer velkomne i fællesskabet

Der er utallige måder at bidrage til YFU’s fællesskab. Her er nogle eksempler på opgaver,
vi meget gerne vil høre, om I kunne have lyst til at bidrage til:

Navn(e):

Forældre til:

e-mail:

Evner

Vi håber, I har lyst til at tage aktiv del i vores fællesskab og bliver frivillige i YFU
Danmark. 

De bedste hilsner,
YFU Danmark

You have errors. Please check your entries above!